Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Totalt fördelas varje år 21 miljoner kronor.

Läs förordning 2006:93 här

Ansökan

Sista ansökningsdag är 12 september 2016. Besked om beslut kommuniceras i januari 2017.

Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 (Word, 86 kB)

Ansökan om organisationsbidrag 2017 (Word, 61 kB)

Lathund för ansökan om organisations- och verksamhetsbidrag 2017 (PDF, 311 kB)

Anvisningar verksamhets- och organisationsbidrag 2017 (PDF, 157 kB)

Vilka kan söka bidragen

Statsbidrag kan tilldelas riksorganisationer och organisationer som är av riksintresse och ska användas så att det får så stor effekt och nytta som möjligt för prioriterade preventionsgrupper och insatsområden. Organisations- och verksamhetsbidrag är avsedda för verksamheter eller insatser som inte är tydligt tidsbegränsade eller av tillfällig natur.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan sökas för att bedriva målinriktad verksamhet i syfte att komplettera och förstärka statens, landstingen och kommunernas insatser enligt ovan. För att en organisation ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag krävs att organisationen har som ett av sina delmål att bidra till att förebygga eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförda eller blodburna sjukdomar.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag finansierar en organisation vars huvudsakliga verksamhet syftar till att förebygga hiv/aids eller andra sexuellt överförda eller blodburna sjukdomar. Organisationsbidrag är ett basbidrag för organisationens existens. Organisationsbidrag beviljas inte om organisationen redan har organisationsbidrag från annat håll.

Kriterier

Övergripande kriterier för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Här nedanför hittar du de blanketter som behövs för att göra det.

Redovisning av verksamhetsbidrag, organisationsbidrag och projektbidrag för år 2016 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2017.

Blanketter för återrapportering

Sista datum för återrapportering är 1 mars 2017.

Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2016 (PDF, 160 kB)

Redovisning av organisationsbidrag 2016 (Word, 172 kB)

Redovisning av verksamhetsbidrag 2016 (Word, 101 kB)

Hälsa och sexualitet

Läs mer om vårt uppdrag inom området hälsa och sexualitet