Projektbidrag i syfte att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration 2018-2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela bidrag till tre pågående projekt i syfte att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre för år 2019.

Beslut om fördelning av medel

Folkhälsomyndigheten beviljade tre av ansökningarna för 2018. Medel fördelades till två ideella organisationer och en kommun. De tre projekten kompletterar varandra väl. Ett inriktar sig på elever som läser svenska för invandrare (SFI), ett på fritidsverksamhet och det tredje på att öka förutsättningarna för hälsofrämjande insatser i områden med stora geografiska avstånd. Medel har beviljats till dessa tre pågående projekt även för 2019.

Här kan du se vilka tre projekt som beviljats medel 2018-2019 (PDF, 111 kB)

Besked skickas även ut per post till samtliga organisationer som skickat in en ansökan.

Samarbete med följeforskare

De tre projekten samarbetar med en följeforskare vid Malmö universitet. Följeforskning är en fortlöpande utvärdering med målet att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projekten.

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Datum för redovisning av 2018 års medel är 28 februari 2019 och för 2019 års medel 28 februari 2020. Mer information om redovisning finns här.

Vi skickar ut anvisningar via mejl till alla projekt som har fått bidrag om hur verksamheten och ekonomin ska redovisas.

Om utlysningen

Projektbidraget ska användas till att utveckla och prova nya arbetssätt för hälsofrämjande och förebyggande insatser som stärker skyddsfaktorer och förebygger riskfaktorer, i syfte att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre.

Aktuella arenor för arbetet är exempelvis fritidsverksamhet, föreningsliv, boenden, gymnasieskolan, SFI eller annan verksamhet som drivs i ideell- eller offentlig regi.

Projektbidrag har kunnat sökas för perioden juli–december 2018 och 2019. Folkhälsomyndigheten har beviljat projektbidrag till pågående projekt även för år 2019.

Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt.

Följande aktörer kunde ansöka (enskilt eller i samverkan) i denna utlysning:

  • ideella organisationer
  • kommuner
  • länsstyrelser eller annan myndighet
  • landsting
  • regioner

Medel kan inte fördelas till projekt som drivs av privatpersoner eller företag.

Relaterade dokument

Kriterier (PDF, 424 kB)

Gå till toppen av sidan