Projektbidrag i syfte att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration 2019

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2019 års medel ska vara inkommen senast 28 februari 2020.

Alla projekt ska redovisas

Redovisning av 2019 års medel ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast 28 februari 2020. Vi skickar ut anvisningar och formulär via mejl till alla projekt som har fått bidrag om hur verksamheten och ekonomin ska redovisas.

Folkhälsomyndigheten fördelade bidrag till tre pågående projekt 2018 i syfte att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. Projekten fick fortsatt stöd år 2019. Medel fördelades till två ideella organisationer och en kommun. De tre projekten kompletterar varandra väl. Ett inriktar sig på elever som läser svenska för invandrare (SFI), ett på fritidsverksamhet och det tredje på att öka förutsättningarna för hälsofrämjande insatser i områden med stora geografiska avstånd.

Här kan du se vilka tre projekt som beviljats medel 2018-2019 (PDF, 111 kB)

Samarbete med följeforskare

De tre projekten samarbetar med en följeforskare vid Malmö universitet. Följeforskning är en fortlöpande utvärdering med målet att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projekten.

Relaterad information

Kriterier (PDF, 424 kB)

Mer information om redovisning

Gå till toppen av sidan