Projektbidrag för lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete 2020 inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) som lystes ut inför 2020 kommer inte att fördelas till nya förberedande projekt eller utvecklingsprojekt. Regeringen har fattat beslut om att tilldela Folkhälsomyndigheten ett lägre anslag 2020 i förhållande till tidigare år. Det innebär att medel kommer endast att fördelas till pågående treåriga utvecklingsprojekt som har sitt sista projektår 2020. Utlysningen av medel för nya projekt avbryts därmed.

Folkhälsomyndigheten fördelar bidrag till fem pågående projekt som har sitt tredje och avslutande projektår 2020.

Fördelning av medel 2020

Mer information om utvecklingsprojekten

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla med projekt som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. 2020 års medel återrapporteras senast den 15 april 2021.

Relaterade dokument

Stöddokument hittas i grå ruta.

Kriterier för projektbidrag inom ANDT-området 2020 (PDF, 168 kB)

Hjälptexter till ansökan om projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbete 2020, nya projekt (PDF, 322 kB)

Hjälptext till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2020, pågående projekt (PDF, 222 kB)

Läs mer

Regeringens ANDT-strategi

Regeringen: Kortversion av ANDT-strategin

Sammanfattande bild över målen i ANDT-strategin (PDF, 206 kB)

Snabbguide för drogförebyggande arbete