Projektbidrag för att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid bland transpersoner och personer med transerfarenhet 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av projektbidrag för perioden april–december 2019 är nu klar.

Syftet med bidraget är att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid bland transpersoner eller personer med transerfarenhet. Syftet är också att stärka rättigheter och möjligheter för transpersoner och personer med transerfarenhet.

Beslut om projektbidrag

I enlighet med regeringsuppdraget och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela sammanlagt 900 000 kronor.

Lista med beviljade projektbidrag 2019

Utbetalning av ekonomiskt stöd

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Redovisning av projektbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och formulär via e-post för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av projektbidrag för perioden april–december 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2020.

Gå till toppen av sidan