Projektbidrag för att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid bland transpersoner och personer med transerfarenhet 2019

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2019 års medel ska vara inkommen senast 1 mars 2020.

Redovisning av projektbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar och formulär via e-post för projektredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av projektbidrag för perioden april–december 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2020.

Beslut om projektbidrag

I enlighet med regeringsuppdraget och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela sammanlagt 900 000 kronor. Syftet med bidraget är att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid bland transpersoner eller personer med transerfarenhet. Syftet är också att stärka rättigheter och möjligheter för transpersoner och personer med transerfarenhet.

Lista med beviljade projektbidrag 2019

Gå till toppen av sidan