Organisations- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa 2020

ANSÖKAN STÄNGD: Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela fem miljoner kronor i ett kombinerat organisations- och verksamhetsbidrag för 2020 till en eller flera nationella ideella organisationer som arbetar med samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa.

Syftet med bidraget är att förstärka förutsättningar att fungera som paraplyorganisation och arbetet med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Bidraget ska ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.

Relaterad läsning

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020 (PDF, 1,2 MB)

Vilka kan söka bidrag?

Bidraget kan sökas av rikstäckande ideella organisationer som arbetar med organiserad samverkan mellan brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisationer inom området psykisk hälsa. Organisationen ska ha funnits och aktivt arbetat med psykisk hälsa de senaste fem åren och inom sin verksamhet samverka med nationella aktörer.
Myndigheten kommer att bedöma kvaliteten i inkommen ansökan och beviljar den eller de ansökningar som bedöms ha de bästa förutsättningarna för att uppfylla syftet med utlysningen.

Att söka bidrag - övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Organisationer som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer under oktober/november 2020 att skicka ut anvisningar och underlag för organisations- och verksamhetsredovisning samt ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av organisations- och verksamhetsbidrag för år 2020 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 27 februari 2021.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan