Organisationsbidrag för spelförebyggande verksamhet 2020

ANSÖKAN STÄNGD: Sista ansökningsdag för 2020 års organisationsbidrag var den 1 oktober 2019. Beslut om vilka som fått medel kommer i januari 2020 under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel från regeringen för 2020.

Medel kan, i mån av tillgång på medel, lämnas till ideella organisationer som uppfyller följande förutsättningar:

  • är en juridisk person
  • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse
  • har antagit stadgar och respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • har som huvudsakliga verksamhet att bedriva förebyggande arbete inom spelområdet och bedrivit verksamhet under minst två år
  • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har en fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
  • inte erhåller statligt organisationsbidrag i annan form för det aktuella bidragsåret
  • inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs

Förordning (SFS 2015:456) (PDF, 31 kB)

Att söka bidrag: Övergripande villkor för statsbidrag

Folkhälsomyndigheten avser att fördela 3,5 miljoner kronor. Medel fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel för 2020.

Vad händer nu?

Sista ansökningsdag var den 1 oktober 2019 och nu arbetar vi med att bedöma ansökningarna utifrån villkoren i förordningen och ekonomiskt utrymme. Nästa utlysning för 2021 års medel öppnar under maj månad 2020.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i januari 2020

Vilka organisationer som får medel för 2020 kommer vi att meddela i början av januari genom att vi skickar besluten per post till de ansvariga organisationerna samt publicerar en lista på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess samt att Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte får överklagas.

Gå till toppen av sidan