Ansökan

Sista ansökningsdag för 2017 års medel har passerat.

Här finns en lista på beviljade medel (PDF, 311 kB)

Vad händer nu?

Alla landsting och kommuner som ansökt om medel inför 2017 har fått beslut per post. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd får inte överklagas. Landsting och kommuner ansvarar för utbetalning av medel till ideella organisationer. Folkhälsomyndigheten informerar berörda organisationer när utlysningen för 2018 års medel öppnar.

Redovisning av 2016 års bidrag

Landsting och kommuner som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av verksamhetsbidrag och projektbidrag för år 2016 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2017. Blanketter har skickats ut till berörda verksamheter.