Redovisning

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts.

Redovisning av 2020 års medel inom området suicidprevention ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 26 februari 2021.

Att tänka på vid redovisningen

På myndigheten kommer både utredare och ekonomer att granska redovisningen.

Begäran om kompletteringar och förtydliganden avseende återrapporteringen kan därför komma från mer än en person på myndigheten.

Den ekonomiska redovisning som ni lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Om beviljat bidrag överstiger fem prisbasbelopp (236 500 kr för 2020) krävs granskning och undertecknande av auktoriserad eller godkänd revisor, se Information om revisorsgranskning

Det är viktigt att läsa de hjälptexter som finns inlagda i formulärets budgetdel innan du fyller i uppgifterna. Hjälptexterna hittar du genom att klicka på figuren med frågetecken i anslutning till en fråga.

Projektet bör dokumenteras under hela projekttiden på ett sådant sätt så att resultat och erfarenheter kan spridas till andra, även efter att projektet är avslutat.

När projektet avslutas ska hela projektet sammanställas i en slutrapport.

Logga in för att redovisa

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället för 2020 års bidrag.

Har ni problem med inloggning eller andra tekniska problem, skicka e-post till bidrag@folkhalsomyndigheten.se

Länk till redovisningen

Beslut om vilka som fick bidrag 2020

Totalt inkom 65 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökte projektbidrag för motsvarande cirka 71 miljoner kronor. I utlysningen fördelades totalt cirka 6,5 miljoner kronor till 10 projekt.

Relaterad läsning

Anvisningar och hjälptext till ansökan om projektbidrag 2020 (PDF, 284 kB)

Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention

Fördelade medel