Organisationsbidrag för tobaksförebyggande verksamhet 2019

REDOVISNING AV MEDEL: Redovisning av 2019 års medel ska vara inkommen senast 1 mars 2020.

Redovisning av organisationsbidrag

Organisationer som får bidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts.

Redovisning av statsbidrag för perioden januari–december 2019 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2020.

Lista med beviljade organisationsbidrag tobak 2019

Återredovisa medel 2019 och logga in med samma inloggningsuppgifter som användes när ansökan skickades in. Kontakta bidrag@folkhalsomyndigheten.se om ni behöver hjälp med era inloggningsuppgifter.

Gå till toppen av sidan