Bidraget kan sökas av regionala och lokala ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna för deras verksamhet med utbildning, information, opinionsbildning och olika former av stödjande socialt arbete. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.

Totalt fördelas varje år 39 miljoner kronor.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 11 september 2018. Besked om beslut kommuniceras i januari 2019.

Verksamhets- och projektbidrag söks digitalt.

Relaterade dokument

Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Nationell strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Vilka kan söka bidragen

Statsbidrag kan sökas av ideella regionala och lokala organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Bidraget fördelas som verksamhets- eller projektbidrag.

Verksamhetsbidraget kan sökas av ideella organisationer som bedriver verksamhet inom Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län.

Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer som bedriver verksamhet utanför Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län.

Utöver villkoren i förordningen ska följande villkor vara uppfyllda för respektive bidragstyp:

  • Verksamhetsbidrag söks för målinriktad verksamhet i syfte att komplettera och förstärka statens, landstingens och kommunernas insatser inom förordningens områden.
  • Projektbidrag söks för insatser inom de områden som bidraget kan sökas för. Utöver de villkor som anges i förordningen ska insatserna i ett projekt vara definierade, avgränsade och kunna genomföras under ett år.

Redovisning

Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Sexuell hälsa och hivprevention

Läs mer om vårt uppdrag inom området Sexuell hälsa och hivprevention