Nu kan ideella organisationer på regional och lokal nivå söka verksamhets- och projektbidrag för hiv/STI-prevention 2019

ANSÖKAN STÄNGD OCH MEDEL FÖRDELADE: För 2019 har Folkhälsomyndigheten fördelat medel till 31 regionala och lokala organisationer som arbetar med hiv/STI-prevention.

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och projektbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras. Bidrag kan erhållas för arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa sjukdomar för samhället och den enskilde.

I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2019 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 39 miljoner kronor till 31 regionala och lokala organisationer.

Här finns listan över samtliga organisationer som beviljats medel.

Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2019

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2019 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor hittar du kontaktuppgifter högst upp till höger.

Alla bidrag ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skickar ut anvisningar till alla som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas. 2019 års medel ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Relaterad information

Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar