Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention samt till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända (regleringsbrev 2019, anslag 1:8). Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Regleringsbrev 2019 

Beslut om vilka som får bidrag 2019

Totalt inkom 60 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt verksamhetsbidrag för motsvarande cirka 108 miljoner kronor. Av dessa får 46 organisationer dela på 25 miljoner kronor. Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte kan överklagas.

Redovisning

De organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts senast den 31 januari 2020. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen i september 2019.

Relaterad läsning

Sammanställning av fördelade medel 2019

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Hjälptext verksamhetsbidrag psykisk hälsa 2019 (PDF, 664 kB)