Sista ansökningsdagen för 2018 års medel har nu passerat. Verksamhetsbidraget som delas ut syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar för att främja psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn i migration.

Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn i migration.

Vad händer nu?

Ansökan är nu stängd. Totalt inkom 24 ansökningar till myndigheten, där ideella organisationer sökt bidrag för cirka 28 miljoner kronor. Ansökningarna kommer nu att granskas och bedömas utifrån syftet med utlysningen och i konkurrens med varandra.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i januari 2018

Vilka organisationer som får medel för 2018 kommer vi att meddela i slutet av januari genom att vi skickar besluten per post till de ansvariga organisationerna och publicerar en sammanställning på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess, samt att Folkhälsomyndighetens beslut om ekonomiskt stöd inte kan överklagas.

De organisationer som får bidrag ska återredovisa till oss hur medlen har använts. Vi skickar ut anvisningar rörande återredovisningen under hösten 2018.

Relaterad läsning

Hjälptext avseende ansökan om verksamhetsbidrag barn i migration 2018 (PDF, 607 kB)

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020

Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention.

Övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten