Sista ansökningsdag för 2018 års medel har nu passerat.

Syftet med bidraget är att förstärka det främjande och förebyggande arbetet inom tobaksområdet och satsningen är en del av regeringsuppdraget "S2017/03738/FS Uppdrag avseende insatser för minskat tobaksbruk". Bidrag kommer att tilldelas ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Folkhälsomyndigheten kommer att prioritera insatser som har ett fokus på att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar och insatser som har ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv för att öka förutsättningar för en jämlik hälsa.

De områden som prioriteras som insatser för att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar är exempelvis:

  • Rökfria skolgårdar.
  • Förebyggande insatser kopplat till nya tobaksprodukter och tobaksrelaterade produkter, bland annat elektroniska cigaretter.
  • Informationsspridning och opinionsskapande insatser.

Totalt fördelas högst 3,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2018.

Vad händer nu?

Ansökan är nu stängd. Ansökningarna kommer nu att granskas och bedömas utifrån syftet med utlysningen och i konkurrens med varandra.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i januari 2018

Vilka organisationer som får medel för 2018 kommer vi att meddela i början av januari genom att vi skickar besluten per post till de ansvariga organisationerna och publicerar en sammanställning på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess.

Alla projekt ska redovisas

Bidragen ska återredovisas. Vi skicka under hösten 2018 ut anvisningar till alla med projekt som har fått bidrag om hur och när verksamheten och ekonomin ska redovisas.

Relaterad läsning

Regeringsuppdraget (PDF, 248 kB)