Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2020

ANSÖKAN STÄNGD: Sista ansökningsdag för 2020 års organisationsbidrag var den
1 oktober 2019. Beslut om vilka som fått medel kommer i januari 2020 under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel från regeringen för 2020.

Medel kan, i mån av tillgång på medel, beviljas juridisk person som utan vinstintresse uppfyller följande förutsättningar:

  • genomför telefon- och webbaserade stödinsatser i enlighet med vad som anges i 2 § (SFS 2017:811) inom ett eller flera av områdena alkohol, tobak och spel om pengar och som inte har organisatorisk eller annan koppling till verksamhet som främjar tillgången till alkohol, tobak och spel om pengar
  • tillhandahåller stödinsatserna utan kostnad för den enskilde
  • har en långsiktig inriktning på verksamheten
  • baserar stödinsatserna på relevant och aktuell kunskap inom respektive område samt tillhandahåller stödinsatserna på ett målgruppsanpassat sätt
  • har organisatorisk eller annan nära anknytning till såväl klinisk verksamhet som forskningsverksamhet inom det relevanta området
  • utformar verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sätt som möjliggör uppföljning av insatsernas effekt.

Förordning

Att söka bidrag: Övergripande villkor för statsbidrag

Folkhälsomyndigheten avser att fördela 15 miljoner kronor. Medel fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel för 2020.

Vad händer nu?

Sista ansökningsdag var den 1 oktober 2019 och nu arbetar vi med att bedöma ansökningarna utifrån villkoren i förordningen och ekonomiskt utrymme. Nästa utlysning för 2021 års medel öppnar under maj månad 2020.

Beslut om vilka som fått bidrag kommer i januari 2020

Beslut om medel för 2020 kommer vi att meddela i början av januari genom att vi skickar besluten per post till sökande samt publicerar en lista på Folkhälsomyndighetens webbplats. Observera att vi inte kan ge några besked innan dess.

Gå till toppen av sidan