• Checklista för spelförebyggande åtgärder
 • Felaktiga provsvar (Arabiska)
 • Felaktiga provsvar (Dari)
 • Felaktiga provsvar (Engelska)
 • Felaktiga provsvar (Franska)
 • Felaktiga provsvar (Persiska/Farsi)
 • Felaktiga provsvar (Somaliska)
 • Felaktiga provsvar (Tigrinja)
 • Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg (e-publikation)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (farsi)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (tigrinja)
 • Snabbguide för drogförebyggande arbete