Publikationer borttagna 2019

Vi går med jämna mellanrum igenom våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Nedan hittar du publikationer som har tagits bort under 2019. Om du ändå behöver ta del av publikationen kan du kontakta vår registrator med angivande av publikationens titel.

Alkohol och sexuellt risktagande
Balansering på medvetandets gräns. Riskbruk, missbruk och beroende av GHB och närbesläktade preparat
Barn och unga 2013. Utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder
Barn och unga önskar en rökfri skolgård - kort information till skolan
Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga
Betydelsen av sociala medier för beslut om vaccination
Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus
Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan Cannabis - let facts guide your decisions
Cannabis - låt fakta styra dina beslut
Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens
Den svenska narkotikasituationen - en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå
Den svenska narkotikasituationen 2015 – en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå
Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till föräldrar
Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet
Dopningen i Sverige - en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder
EMIS 2010 Sverige
En tobaksfri förskola - varför och hur?
Epidemiologisk årsrapport 2001 (in English)
Faktablad Swelogs nr 1 2014, Hästspel
Faktablad Swelogs nr 15 2014, Närstående och spelproblem
Faktablad Swelogs nr 16 2014, Vad gör ett spel riskfyllt?
Faktablad Swelogs nr 17 2014, Fördubbling av antalet personer som har haft allvarliga spelproblem
Faktablad Swelogs nr 19 2014, Spel, spelproblem och alkohol
Faktablad Swelogs nr 2 2014, Bingo
Faktablad Swelogs nr 20 2014, Vad vet vi om spelproblem i Sverige 2014?
Faktablad Swelogs nr 3 2014, Nummerspel
Faktablad Swelogs nr 4 2014, Sportspel
Faktablad Swelogs nr 5 2014, Lotterier
Faktablad Swelogs nr 6 2014, Spelautomater
Faktablad Swelogs nr 7 2014, Poker
Faktablad Swelogs nr 8 2014, Kasinospel
Faktablad Swelogs nr 9 2014, Tv-tävlingar
Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv
Folkhälsomyndighetens rutiner för påvisning av Brucella species
Främja goda levnadsvanor genom åtgärder i livsmiljön
Fysisk aktivitet och folkhälsa
Fysisk aktivitet. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010.
FYSS 2008
Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner – Resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015
Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting – resultat från en kartläggning av regioners och landstings arbete 2015
Föräldrar spelar roll. Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete
Global Public Health Leaders of Tomorrow – What is at stake?
Hepatit B-vaccination - Kunskapsunderlag från experter
Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över
Hygien i förskolan - Resultat från ett tillsynsprojekt 2009
Hälsofrämjande hälso och sjukvård. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Hälsoskydd vid tillfälligt boende
Information till vårdnadshavare om vaccination. Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (faktablad på albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, pashto, persiska/farsi, polska, ryska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska/sorani, tigrinja och turkiska)
Information till vårdnadshavare inför vaccination. Vaccination mot HPV för flickor (faktablad på 16 språk)
Kommunikationsstrategi för antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
Komplettering av beslutsunderlag - Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Magnetfält och hälsorisker
Matvanor och livsmedel
Mer än bara ett klassrum ...
Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet, manual
Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet. Studiehandledning
Myndighetsgemensam mikrosimuleringsmodell
Mäns sexualitet och reproduktiva hälsa
Narkotika. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Nationella bedömningskriterier för tobakstillsyn
Nu är goda råd ... enkla! Ett inspirationsmaterial för bättre hälsa i skolan och på fritiden
Patientsäkerhetssatsning 2011
Patientsäkerhetssatsning 2012
Patientsäkerhetssatsning 2013
Perspektiv på spelande och spelproblem
Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2016–2018
Platsen, individen och folkhälsan
Procalcitonin vid akuta infektioner – kan det minska onödig antibiotikaförskrivning?
Radon i inomhusluft
Rekommendationer för malariaprofylax 2015
Retrofaryngeala abscesser
Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn
Rätt ålder? Lathund för krogpersonal
Rökning förbjuden, dekal 200x75
Rökning förbjuden, dekal 300x100
Rökning förbjuden, fönsterdekal 200x75
Rökning förbjuden, fönsterdekal 300x100
Rökning förbjuden på skolgården, dekal 200x75
Rökning förbjuden på skolgården, dekal 300x100
Rökning förbjuden på skolgården, fönsterdekal 200x75
Rökning förbjuden på skolgården, fönsterdekal 300x100
Rökning förbjuden på skolgården, skylt 300x100
Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, dekal 200x75
Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, dekal 300x100
Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, fönsterdekal 200x75
Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, fönsterdekal 300x100
Samklang – samverkan landsting och kommuner
Simulering av en pandemi i Storstadsregion Malmö
Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Spel. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013
Stödlinjen för spelare och anhöriga 2010–2015
Swelogs facts sheet no 01 2014, Gambling on horse racing
Swelogs facts sheet no 02 2014, Bingo
Swelogs facts sheet no 03 2014, Number games
Swelogs facts sheet no 04 2014, Sports betting
Swelogs facts sheet no 05 2014, Lotteries
Swelogs facts sheet no 06 2014, Gambling machines
Swelogs facts sheet no 07 2014, Poker
Swelogs facts sheet no 08 2014, Casino gambling
Swelogs facts sheet no 09 2014, TV based gambling
Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv
Ten years of Swedish public health policy – Summary report
The Drug Situation in Sweden – An Overview of the Reporting to the EMCDDA
The Russian influenza in Sweden in 1889-90
Tobaksfri skoltid, dekal 200x75
Tobaksfri skoltid, fönsterdekal 200x75
Tobaksfri skoltid, skylt 300x200
Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017–2018
Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018
Vankomycinresistenta enterokocker (VRE). Inventering av situationen i Sverige 2009
Vem får man vara i vårt samhälle? En kort introduktion
Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa
Vårdrelaterade smittor – slutrapport
Zoonoser & klimatförändringar – årsrapport
Åtgärdbar dödlighet som en indikator i den folkhälsopolitiska uppföljningen
Äldres hälsa. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Är behandlingsrekommendationer ett stöd för läkaren?
Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa

Gå till toppen av sidan