Pågående arbete med nya föreskrifter om bekämpningsmedelstillstånd

Folkhälsomyndigheten håller för närvarande på att ta fram nya föreskrifter gällande tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel. Syftet är att anpassa föreskrifterna till aktuell lagstiftning om bekämpningsmedel samt nya regler om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Folkhälsomyndighetens nuvarande föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel;

beslutade den 2 januari 2014.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 48 och 49 §§ förordningen (2000:338) om biocidprodukter och 47 och 48 §§ förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel.

Ladda ner FoHMFS 2014:11 Föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel (PDF, 144 kB)

Träder i kraft den 3 januari 2014.

Bläddra och läs