Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer;

beslutade den 2 januari 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § samt 26 kap. 22 § miljöbalken (1998:808) vad gäller fukt och mikroorganismer inomhus.

Dessa allmänna råd gäller för bostäder och lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt.

Ladda ner FoHMFS 2014:14 Allmänna råd om fukt och mikroorganismer (PDF, 143 kB)

Bläddra och läs