Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus;

beslutade den 2 januari 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller temperatur inomhus.

Dessa allmänna råd gäller för bostadsutrymmen, t.ex. kök, sovrum, vardagsrum och badrum, samt för sådana lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt, t.ex. klassrum och lekhallar. De allmänna råden gäller inte vid extrema väderförhållanden.

Ladda ner FoHMFS 2014:17 Allmänna råd om temperatur inomhus (PDF, 148 kB)

Bläddra och läs