Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation;

beslutade den 2 januari 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 22 § miljöbalken (1998:808) vad gäller ventilation och luftkvalitet i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Dessa allmänna råd gäller för bostäder och lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt.

Ladda ner FoHMFS 2014:18 Allmänna råd om ventilation (PDF, 144 kB)

Bläddra och läs