Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet;

beslutade den 19 augusti 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 §, 2 kap. 4 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) samt 4–7 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Dessa allmänna råd gäller för anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § tredje punkten i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Pedagogisk omsorg som drivs i förskoleliknande form omfattas av dessa allmänna råd, med undantag för de delar som rör förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Ladda ner FoHMFS 2014:19 Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (PDF, 148 kB)

Bläddra och läs