Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror;

beslutade den 11 mars 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 4 § första stycket 9 alkoholförordningen (2010:1636) och 2 § 4 tobaksförordningen (2001:312) samt beslutar följande allmänna råd.

Ladda ner 2015:1 Föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror (PDF, 153 kB)

Trädde i kraft den 1 april 2015.

Ändringsföreskrifter
Den 20 maj 2016 gjordes en ändring i föreskrifterna om kontrollköp av folköl och tobak genom HSLF-FS 2016:47.

Bläddra och läs