Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker;

beslutade den 1 juli 2015.

Folkhälsomyndigheten meddelar följande allmänna råd om vaccination mot pneumokocker till ledning för berörda huvudmän, läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Ladda ner HSLF-FS 2015:1 Allmänna råd om vaccination mot pneumokocker (PDF, 55 kB)

Bläddra och läs

1Se referens i föreskriften