Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar;

beslutade den 1 juli 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 7 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Från och med den 1 december 2015 gäller smittspårningsplikt även för mers-virusinfektion.

Ladda ner HSLF-FS 2015:27 föreskrifter om ändring av föreskrifterna (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar (PDF, 46 kB)

Ladda ner HSLF-FS 2015:10 Föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar (PDF, 46 kB)

Denna författning träder i kraft omedelbart.