De allmänna råden om vaccination mot influensa har upphävts den 1 september 2016 genom HSLF-FS 2016:83 och ersatts med Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.