Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

beslutade den 17 november 2015

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 5 § 3 p. smittskyddsförordningen
(2004:255) att 3 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS
2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall ska ha följande
lydelse.

Ladda ner HSLF-FS 2015:26 om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (PDF, 45 kB)

Träder i kraft den 1 december 2015.

Bläddra och läs