Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar

beslutade den 17 november 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 7 § smittskyddsförordningen
(2004:255) att 1 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10)
om smittspårningspliktiga sjukdomar ska ha följande lydelse.

Ladda ner HSLF-FS 2015:27 om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar (PDF, 46 kB)

Träder i kraft den 1 december 2015.

Bläddra och läs