Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati;

beslutade den 1 juli 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.

Ladda ner HSLF-FS 2015:3 Föreskrifter och allmänna råd om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldts-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati (PDF, 52 kB)

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Bläddra och läs