Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning;

beslutade den 1 juli 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 12 § smittskyddsförordningen (2004:255) och beslutar följande allmänna råd.

Ladda ner HSLF-FS 2015:4 Föreskrifter och allmänna råd om smittspårning (PDF, 90 kB)

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Bläddra och läs