Folkhälsomyndighetens föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit;

beslutade den 1 juli 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Ladda ner HSLF-FS 2015:5 Föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit (PDF, 45 kB)

Bläddra och läs

Denna författning träder i kraft omedelbart.