Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall;

beslutade den 1 juli 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 5 § 3 p. smittskyddsförordningen (2004:255).

Ladda ner HSLF-FS 2015:7 Föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (PDF, 58 kB)

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Ändringsföreskrifter
Från den 1 december 2015 gäller en förändrad inskränkning av anmälningsplikten för influensa (paragraf 3) genom HSLF-FS 2015:26.

Bläddra och läs