Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa;

beslutade den 1 juli 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 3, 4, 7 och 9 §§ förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och beslutar följande allmänna råd.

Ladda ner HSLF-FS 2015:8 föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (PDF, 306 kB)

Ladda ner HSLF-FS 2015:8 Bilaga 3 - blankett för saneringsintyg (PDF, 280 kB)

Ladda ner HSLF-FS 2015:8 Bilaga 4 - blankett för kontaktspårning (PDF, 156 kB)

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Bläddra och läs