Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa;

beslutade den 1 juli 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och beslutar följande allmänna råd.

Ladda ner HSLF-FS 2015:9 Föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa (PDF, 51 kB)

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Bläddra och läs