Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av
tobaksvaror;

beslutade den 21 juni 2016.

Ladda ner HSLF-FS 2016:77 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens
föreskrifter (2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

Föreskriften träder i kraft den 11 juli 2016.

Bläddra och läs