Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror.

Beslutade den 21 december 2016.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354) att 6 § ska ha följande lydelse.

Ladda ner HSLF-FS 2016:96 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror (PDF, 57 kB).

Träder i kraft den 7 februari 2017.

Bläddra och läs