Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror.

Beslutade den 21 december 2016.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354) att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

Ladda ner HSLF-FS 2017: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror. (PDF, 61 kB)

Träder i kraft den 7 februari 2017.

Bläddra och läs