Antibiotikaforum 2017, program (PDF, 105 kB)

Skydda antibiotikan 2017 samt introduktion till "fråge-app". (PDF, 680 kB) Carin Bergman, kommunikatör, Folkhälsomyndigheten, Charlotta Eneving, kommunikatör, Jordbruksverket

Arbetet med antibiotikaresistens: Från planer till verkstad. (PDF, 3,8 MB) Johan Struwe, överläkare, docent, Folkhälsomyndigheten

Övervakning av resistens hos bakterier från djur i EU – ett program i kontinuerlig utveckling. (PDF, 2,3 MB) Björn Bengtsson, VMD, docent, Statens veterinärmedicinska anstalt

GLASS – framtidsplaner för de kommande 20 åren. (PDF, 2,6 MB) Malin Grape, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Uthållig antibiotikaanvändning i global djurhållning. (PDF, 5,7 MB) Ulf Magnusson, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet

Minska de vårdrelaterade infektionerna och därmed antibiotikaförskrivningen på sjukhus. Hur och vad göra enligt WHO? (PDF, 2,8 MB) Birgitta Lytsy, hygienöverläkare, Akademiska sjukhuset

IMPACT: byar, grisar och vattendrag – ett exempel på integrerad forskning mellan länder och sektorer. (PDF, 542 kB) Anette Hulth, internationell koordinator, Folkhälsomyndigheten

Friska juver i låginkomstländer – en väg till klok antibiotikaanvändning. (PDF, 4 MB) Ylva Persson, biträdande statsveterinär i idisslarsjukdomar, Statens veterinärmedicinska anstalt

Bygga murar för smittskydd. (PDF, 1,6 MB) Joakim Holmdahl, VMD, Jordbruksverket

Strama i Tajikistan: Några glimtar från WHO-arbete i österled. (PDF, 3,4 MB) Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare Värmland samt ordförande i Stramanätverket

Sveriges arbete mot antibiotikaresistens inom OIE och Codex Alimentarius. (PDF, 1,4 MB) Eva Fredberg, veterinär, Livsmedelsverket, Elisabet Lindal, samordnare antibiotikafrågor, Jordbruksverket