Antibiotikaforum 2018, program (PDF, 78 kB)

Skydda antibiotikan 2018 samt introduktion till ”fråge-app” (PDF, 1012 kB)
Carin Bergman, kommunikatör, Folkhälsomyndigheten

Teoridriven implementering reducerade postoperativa infektioner – erfarenheter ifrån Safe Hands-studien (PDF, 6,1 MB)
Anette Erichsen Andersson, operations- och översjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antibiotika och vårdhygien, två viktiga fokusområden inom europeisk djursjukvård (PDF, 1,6 MB)
Ulrika Grönlund, veterinär, Group Medical Quality Manager, Anicura

Digitala vårdtjänster och nationell källa för ordinationsorsaker (PDF, 436 kB)
Jenny Asplund, utredare och Torbjörn Sjölin, Socialstyrelsen

Städning kräver kunskap! (PDF, 1,8 MB)
Eva Edberg, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Region Västmanland

Förebyggande åtgärder före och under slakt (PDF, 1,7 MB)
Ivar Vågsholm, professor, Sveriges lantbruksuniversitet

Mot bättre vårdhygien i Europa med genombrottsmetoden (PDF, 649 kB)
Anette Hulth, internationell koordinator, Folkhälsomyndigheten

Vaccinationer kan påverka behovet av antibiotika (PDF, 2,1 MB)
Stephan Stenmark, överläkare och ordförande, Nationella Strama

Nationell källa för ordinationsorsak (PDF, 272 kB)
Torbjörn Sjölin, Socialstyrelsen

Ska skolan lära barnen tvätta händerna? (PDF, 1,4 MB)
Marie Lange F.D Kostvetenskap