Folkhälsomyndighetens studentdag 2019

Den 17 maj 2019 arrangerade Folkhälsomyndigheten för tredje året i rad ett välbesökt frukostseminarium för studenter. Temat var "God och jämlik hälsa – Folkhälsomyndigheten bidrar till hållbar utveckling".

Över 140 studenter deltog och seminariet livesändes för de som var intresserade av att följa seminariet ute i landet. Föreläsningarna presenterade ett axplock av myndighetens breda verksamhet från lättillgänglig folkhälsostatistik, hur vi följer befolkningens hälsa, skolbarns hälsa och levnadsvanor, sexuell och reproduktiv hälsa, droger på nätet, säkerhetslaboratoriet, smittspårning, antibiotikaresistens till vaccinationer.

Här kan du se filmer från seminariet!

Del 1

 • God och jämlik hälsa — så bidrar Folkhälsomyndigheten till Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Folkhälsans utveckling — hur mår befolkningen i Sverige? Hur följer vi folkhälsans utveckling och varför?
 • Visualiseringsverktyget — lättillgänglig och interaktiv folkhälsostatistik.
 • Joint Action Health Equity Europe — tillsammans mot en mer jämlik hälsa i Europa.
 • Ojämlikhet i psykisk hälsa syns tidigt.
 • Hur mår våra skolbarn och vilka levnadsvanor har de?
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter — en folkhälsofråga.

Del 2

 • Vilka miljöfaktorer påverkar människors hälsa och hur följer vi utvecklingen?
 • Droger på nätet. Arbetet med nya psykoaktiva substanser.
 • Ute att röka — om nya tobaksregleringen.
 • Säkerhetslaboratoriet — en viktig del av den mikrobiologiska beredskapen.
 • Vad är antibiotikaresistens? Hur förhindrar vi det? Hur övervakar vi det?
 • Övervakning av vaccinsjukdomar.
 • Att utreda utbrott — ett teamarbete med olika kompetenser.
 • Vaccinationer, myter och verklighet — vad gör vi för att upprätthålla förtroendet för sprutan?
 • Webbsök — uppskattningar av influensa i befolkningen baserat på sökningar på 1177.se.
 • Folkhälsomyndighetens situation room — vad händer där? Vilka kommunicerar vi med?
 • Om krisen kommer — en myndighet beredd att möta hot mot liv och hälsa.
Gå till toppen av sidan