Miljöhälsorapport 2017 (Vårt uppdrag – att stärka och utveckla folkhälsan) (PDF, 1,8 MB)
Agneta Falk Filipsson

Luftföroreningar utomhus (PDF, 2,1 MB)
Petter Ljungman

Buller (PDF, 1,6 MB)
Charlotta Eriksson

Inomhusmiljö (PDF, 1,2 MB)
Johnny C. Lorentzen

Allergi och andra besvär i luftvägar (PDF, 1,4 MB)
Erik Melén

Hudallergi (PDF, 1,3 MB)
Carola Lidén

Miljötobaksrök (PDF, 1,5 MB)
Anna Bergström

Miljöföroreningar och kemikalier (PDF, 1,4 MB)
Marika Berglund

Radon (PDF, 1005 kB)
Göran Pershagen

Solljus (PDF, 1,5 MB)
Sofia Carlsson

Elektromagnetiska fält (PDF, 1,3 MB)
Maria Feychting

Städer, grönstruktur, klimatförändringar och hälsa (PDF, 3,2 MB)
Mare Löhmus Sundström

Miljöhälsoenkäter –Regionalt perspektiv (PDF, 2,3 MB)
Antonios Georgelis och Ingela Helmfrid

Nytt från Folkhälsomyndigheten och Institutet för miljömedicin (PDF, 2,3 MB)
Agneta Falk Filipsson och Marika Berglund