Föreläsningsmaterial från 2 februari 2016

Program från konferensen 2 februari 2016 (PDF, 49 kB)

Hälsans bestämningsfaktorer (PDF, 1,1 MB)
Suzanne Nilsson, Folkhälsomyndigheten

Varför arbetar vi med tillsyn? (PDF, 1 MB)
Lars Andersson, Västra Götaland

ANDT-frågor ur ett folkhälsoperspektiv (PowerPoint-dokument, 13,8 MB)
Anna Balkfors, Kommissionen för jämlik hälsa