Program Stramadagen 11 maj 2016 (PDF, 82 kB)

Strama 20 år i öppenvården (PDF, 3,2 MB)
Anna-Lena Fastén, Stockholms Läns Landsting
Tinna Åhrén, Strama Västra Götalandsregionen
Sigvard Mölstad, Lunds universitet
Malin André, Primärvården Uppsala

”Sit in”— Stramasjuksköterska och stramaläkare besöker en hälsocentral (PDF, 845 kB)
Åsa Johansson, Franziska Ganzer och Peo Hermansson, Strama Gävleborg

Antibiotikarevisioner i öppen vård i Blekinge (PDF, 396 kB)
Elisabeth Eriksson, Strama Blekinge

Nationellt system för primärvårdskvalitet (PDF, 1,4 MB)
Ulrika Elmroth, Sveriges Kommuner och Landsting
Malin André, Primärvården Uppsala

”Skydda antibiotikan” — Information till allmänheten och aktiviteter på Antibiotikadagen 2016 (PDF, 706 kB)
Aase Sten, Folkhälsomyndigheten

Resistensdata från Svebar (PDF, 866 kB)
Tomas Söderblom, Folkhälsomyndigheten

Plasmidmedierad kolistinresistens orsakad av mcr-1 — av relevans för oss i Sverige? (PDF, 1,2 MB)
Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten

Var rädd om din normala mikrobiota (PDF, 738 kB)
Charlotta Edlund, Folkhälsomyndigheten

”Antimicrobial stewardship” på sjukhus i Sverige (PDF, 1,8 MB)
Stephan Stenmark, Programråd Strama

Nya behandlingsrekommendationerna för sjukhusförvärvad pneumoni (PDF, 529 kB)
Håkan Hanberger, Strama Östergötland

Antibiotikabehandling av samhällsförvärvad pneumoni hos vuxna på sjukhus i Västernorrland (PDF, 1,2 MB)
Emma Karlsson, Norrlands Universitetssjukhus
Lars Blad, Strama Västernorrland

Värdet av PDD tillsammans med DDD vid analys av sjukhusförskrivning (PDF, 2,6 MB)
Gunnar Jacobsson, Strama Västra Götalandsregionen

Analys och återkoppling av vårdrelaterade infektioner registrerade i Infektionsverktyget (PDF, 470 kB)
Cecilia Magnusson, Infektionskliniken Jönköping

Arbetet med lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga läkare och sjuksköterskor (PDF, 165 kB)
Mats Ericsson och Ove Andersson, Strama Uppsala län

Sjuksköterskeledd infektionsmottagning samt riktad sjuksköterskeundervisning (PDF, 228 kB)
Maria Hess och Pär-Daniel Sundvall, Strama Västra Götalandsregionen

Ny webbutbildning — www.sårsmart.se (PDF, 662 kB)
Anna-Lena Fastén och Annelie Manneroja, Strama Stockholm

Uppföljning av förskrivningen i tandvården genom journalgenomgångar (PDF, 598 kB)
Bodil Linde-Olsson och Christer Stenvinkel, Folktandvården i Sörmland

Kunskapsstyrning — Programråd Strama, det fortsatta Stramaarbetet (PDF, 818 kB)
Stephan Stenmark, Programråd Strama

Varför behövs internationellt arbete? (PDF, 1,6 MB)
Lars Blad, konsult WHO/Europe
Johan Struwe, Folkhälsomyndigheten, Peter Ulleryd, tidigare WHO

Reflektioner över Strama Sverige och det internationella arbetet (PDF, 2,5 MB)
Otto Cars, ReAct och Folkhälsomyndigheten