Drygt 180 besökare deltog på Tuberkulosdagen 2015. De flesta deltagarna kom från smittskyddsenheter samt mottagningar och sjukhus där man tar hand om tuberkulosfall eller screenar för bland annat tuberkulos.

Under dagen presenterades aktuell svensk epidemiologi och övervakning och framtagandet av ett förslag på en nationell tuberkulosplan enligt WHOs rekommendationer presenterades.

Se program och dokumentation från dagen nedan:

Program Tuberkulosdagen 2015 (PDF, 47 kB)

Protokoll Priftinbehandling (PDF, 184 kB)

TB in Denmark and Europe versus high buren countries (PDF, 2,9 MB)

Aktuell TB epidemiologi i Sverige (PDF, 583 kB)

Tolkning av epidemiologiska typningssvar (PDF, 2 MB)

Tolkning av QuantiFERON (PDF, 1016 kB)

Vägledning om latent tuberkulos (PDF, 253 kB)

Elimination framework Stockholm Sept 2015 (PDF, 3,2 MB)

Sveriges behov av en nationell TB-plan (PDF, 502 kB)

Förslag på indikatorer för en svensk TB-plan (PDF, 684 kB)

Förslag till i Sverige genomgående användande av samma diagnoskod vid latent tuberkulos (PDF, 249 kB)

INH/Rifapentin (PDF, 383 kB)