Tuberkulosdagen

En dag om tuberkulos som riktade sig till de som arbetar med tuberkulos i Sverige, på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter.

TB i Sverige 2019 (PDF, 1,5 MB)
Jerker Jonsson

WHO:s nya behandlingsrekommendationer av resistent tbc (PDF, 2,3 MB)
Lina Davies Forsman

Resistensbestämning av multiresistent tuberkulos i Sverige (PDF, 1,8 MB)
Jim Werngren

Kohort-studie TB/HIV (PDF, 729 kB)
Maria Norrby

Preventiv behandling av LTBI hos PLHIV i Sverige (PDF, 2 MB)
Judith Bruchfeld

Gå till toppen av sidan