Den här skriften handlar om vikten av en alkohol- och narkotikapolicy på alla företag och att det förebyggande arbetet blir en del av det reguljära arbetsmiljöarbetet. Skriften ingår i en serie med tio titlar för praktiker och beslutsfattare om lokalt arbete mot alkohol och narkotika. I serien av skrifter ingår även:

Policy för prevention
Metoder för kartläggning och uppföljning
Tillsyn över alkohol i lokalsamhället
Ansvarsfull alkoholservering
Föräldrar är viktigast!
Skolan kan förebygga
Trafiknykterhet

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • År: 2012
  • Antal sidor: 25