Denna broschyr innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställda av Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket 2013. Smittskyddsinstitutets verksamhet övergick 1 januari 2014 till Folkhälsomyndigheten som från detta datum tillsammans med Läkemedelsverket ansvarar för denna broschyr.

Detta är tredje upplagan, tredje tryckningen. Publicerad i februari 2016.

Broschyren säljs i 10-pack, 60 kr för 10 st.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 20