I den här foldern beskriver vi vad cannabis och syntetiska cannabinoider är, deras ruseffekter, hur de påverkar oss människor på kort och lång sikt och vilka risker det kan innebära. Foldern finns även på engelska.

Skriften är avsedd för, och kostnadsfritt beställningsbar, av studenthälsomottagningar vid universitet och högskolor.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2015
  • Antal sidor: 12