Användningen av dopningsmedel började uppmärksammas som ett samhällsproblem i slutet av åttiotalet. Idag är problemet med användningen utanför idrotten etablerad och preparaten säljs på en växande illegal marknad.

Denna skrift ger på ett enkelt sätt en grundläggande förståelse kring dopningproblematiken. Skriften vänder sig till både privatpersoner och yrkesverksamma som behöver mer information och kunskap i ämnet.

Texten bygger i stora drag på rapporten Dopningen i Sverige – en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder.

För närvarande slut i lager

Det pågår ett arbete med att se över samtliga skrifter inom alkohol och tobak innan de kan tryckas upp i Folkhälsomyndighetens profil. Under denna period kommer det inte vara möjligt att beställa en del skrifter, men de finns kvar för nedladdning.

Vi jobbar för att tillgängliggöra skrifterna så snart det är möjligt. Vi ber om er förståelse under tiden. Direkta frågor kan riktas till Anna Jansson, enhetschef, enheten för hälsofrämjande levnadsvanor.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • År: 2011
  • Antal sidor: 40