Informationsblad om ebolaviruset och hur hemvändande hjälparbetare följs upp vid hemkomsten. Informationsbladet riktar sig till närstående till hemvändande hjälparbetare och är framtaget av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Läs faktabladet som blädderexemplar

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 1