Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning med rutiner för sanering på andra platser än sjukhus. Vägledningen riktar sig främst till kommuner och smittskyddsläkare och ska fungera som stöd för att organisera och säkerställa riskbedömning och hantering vid en eventuell incident med person med misstänkt eller verifierad ebola.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • År: 2014
  • Antal sidor: 16